top of page

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU ROVOKOPAČEM-UTOVARIVAČEM

 

SADRŽAJ  , TRAJANJE I NAČIN  IZVOĐENJA PROGRAMA  :

NASTAVNE CJELINE:

Konstrukcija rovokopača-utovarivača 6 sati.

Rukovanje rovokopačem-utovarivačem 8 sati.

Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći 6 sati.

Praktična nastava 100 sati.

Ukupno 120 sati.

 

NAČIN IZVOĐENJA:

Program osposobljavanja  realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Praktična nastava u VAŠEM GRADU ako postoji poduzeće /obrt koje ispunjava uvijete za obavljanje praktične nastave .

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA :

 • Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača-utovarivača te objasniti njihove funkcije

 • Pregledati rovokopač-utovarivač prije početka rada i pripremiti ga za rad

 • Rukovati pravilno komandama rovokopača-utovarivača pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja rovokopača-utovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

VRSTE PROGRAMA :

Osposobljavanje

UPISI U RADNU KNJIŽICU: Da

 

UVIJET UPISA:

 • završena osnovna škola

 • navršenih 18 godina

 • vozačka dozvola

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja rovokopačem - utovarivačem 

 

CIJENA

 

1.506,90 /kn  /200  EUR

Tečaj konverzije 7,53450

 

POTREBNE ISPRAVE:

Dokumenti potrebni za upis ( uz predočenje originala)

 

 • preslika svjedodžbe o najmanje završenoj osnovnoj školi ( svjedodžba/diploma)

 • preslika domovnice

 • preslika  rodnog lista

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja rovokopačem-utovarivačem 

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika vozačke dozvole 

 

MOGUĆNOST PLAĆANJA:

 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje

 

 

PREDAVAČI U PROGRAMU:

 1. Konstrukcija rovokopača- utovarivača   : Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva, prof.

 2. Rukovanje rovokopačem- utovarivačem   : Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva ,prof.

 3. Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći : Slađana Dabro, stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite na radu,  prof. (sdabrovu@gmail.com)

bottom of page