top of page
AUTOSKOLA FOTO ZA WEB.png
Cjenik

Najčešća pitanja

S koliko godina se može uključiti u proces osposobljavanja?

14. godina i 6. mjeseci za AM kategoriju

15. godina i 6. mjeseci za A1 kategoriju

17. godina i 6. mjeseci za A2 i B kategoriju

23. godine i 6. mjeseci za A kategoriju

18. godina za BE kategoriju /uvjet B kategorija/

20. godina i 6. mjeseci za C kategoriju /osim ako ima početnu kvalifikaciju/

21. godinu za CE kategoriju /osim ako ima početnu kvalifikaciju/

23. godina i 6. mjeseci za D kategoriju /osim ako ima početnu kvalifikaciju može sa 21. godinom

NAPOMENA: ispitu iz UV ne može se pristupiti dok osobe ne navrše 16. godina za A1 kategoriju, zatim 18. godina za A2 i B kategoriju, odnosno 24. godine za A kategoriju /osim ako kandidat ima A2 kategoriju dvije godine/, te 21. godinu za C kategoriju.

Koji su potrebni dokumenti za upis?

Za upis u autoškolu potrebno je donijet osobnu iskaznicu i liječničko uvjerenje.

S koliko godina se može upisati u autoškolu za B kategoriju?

U autoškolu se možete upisati s navršenih 17 godina i 6 mjeseci.

Koje ispite moram polagati prije vožnje?

Nakon odslušanog predavanje, polažete ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila, ispit iz prve pomoći.

Koliko dugo traje predavanje iz PPSP-a?

Deset dana za B kategoriju, za ostale kategorije prema propisanom Programu za određenu kategoriju.

Koliko puta imam pravo pristupiti ispitu iz PPSP-a?

Zakonski imate pravo 5 puta pristupati polaganju ispita iz PPSP-a, nakon eventualnog petog puta morate ponovno slušati predavanja.

Kada počinje vožnja?

S vožnjom počinjete nakon položenog ispita iz PPSP-a

Kako izgleda ispit iz UV B kategorije?

Ispit se sastoji iz dva dijela.
Prvo polažete ispit na prometnom vježbalištu:

vožnja po pravcu unaprijed-unatrag s promjenom smjera

kočenje i zaustavljanje

Koliko puta imate pravo izlaziti na ispit iz vožnje za „B“ kategoriji?

Neograničeni broj puta, ali ako ne položite vožnju ni nakon 18 mjeseci od položenih Prometnih propisa morate minimalno voziti 12 dodatnih sati sljedeće prijave ispita.

Osiguravate li svu stručnu literaturu?

Da, osigurana vam je sva potrebna literatura.

Koliko puta imate pravo izlaziti na UV

Od dana kada položite ispit iz PPSP, imate rok od 18 mjeseci da položite ispit iz UV. Ukoliko ne položite vozački ispit u tom roku, nakon toga se upućujete na dodatno osposobljavanje u trajanju od 12 nastavnih sati iz UV za B kategoriju, a za ostale kategorije 3 sata, nakon čega opet možete pristupiti i ispitu.

Što ako ne položite ispit iz UV?

Ukoliko ne položite ispit iz UV, obvezni ste voziti minimalno 3 dodatna sata.

Najčešča pitanja
bottom of page