top of page

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU  VILIČAROM

 

SADRŽAJ , TRAJANJE I NAČIN  IZVOĐENJA PROGRAMA  :

NASTAVNA CJELINA:

Konstrukcija viličara 6 sati.

Rukovanje viličarom 8 sati.

Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći 6 sati.

Praktična nastava 100 sati.

Ukupno 120 sati.

 

NAČIN IZVOĐENJA:

Program osposobljavanja  realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Praktična nastava u VAŠEM GRADU ako postoji poduzeće /obrt koje ispunjava uvijete za obavljanje praktične nastave .

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA :

 • Razlikovati dijelove i sklopove viličara te objasniti njihove funkcije

 • Odabrati vilice  s obzirom na oblik i težinu tereta

 • Pregledat viličar prije puštanja u rad

 • Rukovati viličarom i transportno manipulativnim jedinicama na stručan i siguran način

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

 •  Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu u radu s viličarom.

 

VRSTE PROGRAMA:

Osposobljavanje

 

UPISI U RADNU KNJIŽICU:  Da

 

UVIJET UPISA:

 • završena osnovna škola

 • navršenih 18 godina

 • vozačka dozvola

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja viličarom 

 

CIJENA:

 

1.506,90 /kn  /200  EUR

Tečaj konverzije 7,53450

 

POTREBNE ISPRAVE :

Dokumenti potrebni za upis ( uz predočenje originala)

 

 • preslika svjedodžbe o najmanje završenoj osnovnoj školi ( svjedodžba/diploma)

 • preslika domovnice

 • preslika  rodnog lista

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja viličarom 

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika vozačke dozvole 

 

MOGUĆNOST PLAĆANJA:

 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje

 • UČILIŠTE SLAĐANA DABRO VUKOVAR

 • ŽR:   HR2724020061100449216 poziv na broj : OIB POLAZNIKA

 

 

PREDAVAČI U PROGRAMU:

 1. Konstrukcija viličara: Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva, prof.

 2. Rukovanje viličarom :Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva ,prof.

 3. Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći : Slađana Dabro, stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite na radu, prof. (sdabrovu@gmail.com)

bottom of page