top of page

Program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Polaznici osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi mogu se upisati ukoliko imaju završenu najmanje četverogodišnju srednju školu, potvrdu o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu. Steći će stručno-teorijska znanja o odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u inkluzivnim uvjetima te provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama.

Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, strpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

Kompetencije koje će polaznik steći

  • Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.

  • Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.

  • Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.

  • Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.

  • Koristiti podršku mobilnog stručnog tima

  • Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć

  • Program traje 218 sati

bottom of page