top of page

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE
NJEGOVATELJA / ICA  STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

SADRŽAJ, TRAJANJE I NAČIN  IZVOĐENJA PROGRAMA  :

NASTAVNA CJELINA: 

Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije 30 sati.

Njega starijih i nemoćnih osoba 160 sati.

Zaštita na radu i prva pomoć 30 sati.

Praktična nastava 280 sati.

Ukupno 500 sati.

NAČIN IZVOĐENJA:

Program osposobljavanja  realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Praktična nastava i vježbe  u VAŠEM GRADU ako postoji zdravstvena ili socijalna ustanova  koja ispunjava uvijete za obavljanje praktične nastave.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA :

1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.

2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.

3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.

4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.

5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

 

 

VRSTE PROGRAMA:

Osposobljavanje

 

UPISI U RADNU KNJIŽICU: Da

 

UVIJET UPISA:

 • završena osnovna škola

 • navršenih 18 godina

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice 

 

CIJENA:

 

4.520,7 kn  / 600  EUR

Tečaj konverzije 7,53450

 

POTREBNE ISPRAVE:

Dokumenti potrebni za upis ( uz predočenje originala)

 

 • preslika svjedodžbe o najmanje završenoj osnovnoj školi ( svjedodžba/diploma)

 • preslika domovnice

 • preslika  rodnog lista

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za njegovatelja/icu 

 • preslika osobne iskaznice

 

MOGUĆNOST PLAĆANJA:

 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje

 

 

PREDAVAČI U PROGRAMU:

 1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije :Svjetlana Reljanović,  prof.  magistra sestrinstva ( mag.med. techn. )

 2. Njega starijih i nemoćnih osoba  :   Svjetlana Reljanović,  prof.  magistra sestrinstva

          ( mag.med. techn. )

 1. Zaštita na radu  : Slađana Dabro, stručna specijalistica inženjerka sigurnosti    i zaštite na radu,  prof. (sdabrovu@gmail.com)

 2. Dio prve pomoći  ; Svjetlana Reljanović, prof.  magistra sestrinstva ( mag.med. techn. )

bottom of page