top of page

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU  AUTODIZALICOM

SADRŽAJ  , TRAJANJE I NAČIN  IZVOĐENJA PROGRAMA  :

NASTAVNA CJELINA:

Konstrukcija autodizalice 5 sati.

Rukovanje autodizalicom 9 sati.

Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći 6 sati.

Praktična nastava 100 sati.

 

NAČIN IZVOĐENJA:

 Program osposobljavanja  realizirat će se redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Praktična nastava u VAŠEM GRADU ako postoji poduzeće /obrt koje ispunjava uvijete za obavljanje praktične nastave.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA :

 • Razlikovati vrste, mehanizme i uređaje autodizalice i njihove funkcije

 • Sudjelovati u pregledu sredstava za vezanje i prijenos tereta na autodizalici

 • Sudjelovati u pripremi terena za postavljanje autodizalice

 • Pozicionirati autodizalicu na siguran način prema veličini i obliku tereta koji treba premjestiti

 • Rukovati komandama autodizalice pri dizanju, premještanju, spuštanju i odlaganju tereta

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te popunjavati propisanu dokumentaciju na pravilan način

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć

 • Koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

 

VRSTE PROGRAMA:

 Osposobljavanje

 

UPISI U RADNU KNJIŽICU: Da

 

UVIJET UPISA:

 • završena osnovna škola

 • navršenih 18 godina

 • vozačka dozvola

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja autodizalicom

 

CIJENA:

 

1.506,90 /kn  /200  EUR

Tečaj konverzije 7,53450

 

POTREBNE ISPRAVE:

 Dokumenti potrebni za upis ( uz predočenje originala)

 

 • preslika svjedodžbe o najmanje završenoj osnovnoj školi ( svjedodžba/diploma)

 • preslika domovnice

 • preslika  rodnog lista

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja autodizalicom 

 • preslika osobne iskaznice

 • preslika vozačke dozvole 

 

MOGUĆNOST PLAĆANJA

 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje

 

 

PREDAVAČI U PROGRAMU:

 1. Konstrukcija autodizalice : Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva, prof.

 2. Rukovanje autodizalicom : Dražen Kobašević, dipl.ing, strojarstva ,prof.

 3. Zaštita na radu, zaštita od požara i pružanje osnovne prve pomoći : Slađana Dabro, stručna specijalistica inženjerka sigurnosti    i zaštite na radu,  prof. (sdabrovu@gmail.com)

bottom of page