top of page

Djelomična kvalifikacija asistent za upravljanje projektima/ asistentica za upravljanje projektima

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 350 sati, putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 102 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 118 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.

Kompetencije koje se programom stječu

  • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju

  • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada

  • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema

  • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima

  • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta

  • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom

  • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva

  • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta

  • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)

  • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

bottom of page