top of page

Mikrokvalifikacija izrada slastica alternativne prehrane

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije izrada slastica alternativne prehrane, provodi se redovitom nastavom u trajanju od 175 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 35 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 120 sati a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 20 sati. Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Kod polaznika se potiče razvijanje samostalnosti i odgovornosti u izvršenju radnih zadaća kao i razvijanje suradničkih odnosa s ostalim sudionicima u zajedničkom radu te stvaranje budućih kvalitetnih poslovnih odnosa.

Kompetencije koje se programom stječu

  • Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative

  • Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme

  • Kontrolirati kvalitetu izrađene slastice organoleptičkom kontrolom

  • Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice

  • Samostalno odabrati primjerene uređaje i pribor za rad i racionalno ih upotrebljavati

bottom of page